Inleiding

Oogartsenassociatie Zonhoven en haar medewerkers vinden het uiterst belangrijk om u inzage te geven in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Dit teneinde een langdurige, transparante en vertrouwenswaardige relatie te kunnen opbouwen met u als patiënt, leverancier, zorgverlener of vrijblijvende bezoeker van de website www.oogartsenzonhoven.be.

Om een volledig begrip te kunnen krijgen over ons beleid ter bescherming van de persoonsgegevens dient u de paragrafen over het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website eveneens door te nemen.

Verwerking van persoonsgegevens

Oogartsenassociatie Zonhoven met als maatschappelijke zetel ADRES en als ondernemingsnummer NUMMER treedt op als verantwoordelijke voor de ontvangst, verwerking en opslag van persoonsgegevens verkregen via de website www.oogartsenzonhoven.be.

Deze persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres en telefoonnummer worden verwerkt en opgeslagen teneinde tegemoet te komen aan uw informatieaanvraag, uw consultatieaanvraag, uw sollicitatie of een van voorgaande op aangeven van een derde. Deze derde kan een verwijzende zorgverlener zijn, dan wel uw wettelijke vertegenwoordiger dan wel een voor u (on-)bekende die uw gegevens invult en verstuurt aan de hand van een van de contactformulieren op de website www.oogartsenzonhoven.be.

Naast de bovenvermelde persoonsgegevens kan Oogartsenassociatie Zonhoven tevens gegevens betreffende uw gezondheidstoestand alsook gezondheidszorg gerelateerde financiële gegevens verzamelen en deze communiceren of opvragen naar/bij de mutualiteiten, verzekeringsinstellingen, overheidsinstanties en andere zorgverleners en zorginstanties. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden om onze patiëntenzorg te optimaliseren.

In geen geval zullen uw gegevens gebruikt worden om u ongewild op de hoogte te stellen van onze diensten noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van derden, tenzij dit noodzakelijk is voor uw geneeskundige verzorging. Zo zullen uw gegevens bijvoorbeeld gecommuniceerd worden naar het ziekenhuis voor het inplannen van een consultatie of operatie of kunnen uw gegevens worden verstuurd naar uw huisarts of andere zorgverleners, voor zover dat noodzakelijk is voor uw geneeskundige verzorging. Ook bepaalde overheidsinstanties zullen zoals wettelijk voorzien uw persoonsgegevens via Oogartsenassociatie Zonhoven ontvangen, en dit geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Oogartsenassociatie Zonhoven is niet verantwoordelijk voor de omgang van uw persoonsgegevens door een van deze externe partijen.

Uw gegevens worden niet verspreid buiten de Europese economische ruimte en worden bewaard voor 30 jaar, conform de wettelijke bewaringstermijn voor het medisch dossier.

U kan uw gegevens steeds raadplegen, laten wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met ons.

Indien u een klacht wenst in te dienen betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens dan kan dit via: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, tel.: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35. Wij vragen u wel vriendelijk om eventuele klachten steeds eerst aan ons over te maken, zodat wij zo snel mogelijk een oplossing kunnen zoeken.

Bezoek aan de website www.oogartsenzonhoven.be

Door onze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Er geldt auteursrecht op gehele inhoud van de website, inclusief tekst, illustraties, foto’s, etc. De inhoud mag bijgevolg niet worden overgenomen noch verspreid zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van Oogartsenassociatie Zonhoven. Aan de informatie die weergegeven wordt op de website kunnen in geen geval rechten of aanspraken ontleend worden. Oogartsenassociatie Zonhoven wenst via de website slechts uw persoonlijke, vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen indien dit door u zelf, uw wettelijke vertegenwoordiger of uw zorgverlener wordt ingevoerd in een van de contactformulieren. Via eenvoudig verzoek via Secretariaat@oogartsenzonhoven.be kan u steeds uw gegevens raadplegen, laten wijzigen of laten wissen. Oogartsenassociatie Zonhoven kan ten allen tijde de inhoud van de website alsook de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aanpassen.

Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren wordt er gebruikt gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die nagelaten worden in de browser van uw toestel door de server van de website en deze kunnen alleen gelezen worden door die desbetreffende server. Andere gegevens op uw toestel kunnen dus niet geraadpleegd worden. Cookies bevatten en onthouden informatie over uw websitegebruik, bv. de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat die bij een volgend bezoek op die site niet telkens opnieuw die informatie hoeft in te voeren. Bepaalde cookies worden beschouwd als noodzakelijk en zijn gekoppeld met de invulformulieren op de website. Bijkomende cookies zijn van toepassing om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren.

Indien u klikt op een link op onze website naar een externe website verwijst Oogartsenassociatie Zonhoven u naar het cookiebeleid en privacy-beleid van die desbetreffende website voor meer informatie. U kan steeds uw cookies beheren, en dus blokkeren of verwijderen, en uw browserinstellingen aanpassen naar uw noden en gebruik. Houd er wel rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, sommige onderdelen van onze website (zoals de invulformulieren) misschien niet meer correct worden weergegeven of u sommige applicaties niet meer zal kunnen gebruiken.